Forum

Ons Forum is een virtuele ontmoetingsplaats waar gediscussiėerd kan worden over allerlei onderwerpen. Zolang ze maar met Ajax te doen hebben.

Het Forum van Ajax.Algemeen is een openbare plek waar supporters van Ajax kunnen discussiėren ver Ajax en alle wat daar mee samenhangt. ‘Openbaar’ wil aangeven dat het niet verplicht is om je aan te melden.

Om alles in goede banen te leiden zijn er wel een aantal gedragregels waaraan iedereen ‘poster’ zich moet houden:

  • Respecteer een ander zijn mening;
  • Gebruik een werkend e-mailadres, dat toebehoort aan de ‘poster’;
  • Wees duidelijk in het beantwoorden van berichten, zo kan een hoop irritatie worden bespaard;
  • Misbruik andermans namen niet. Wees dus ‘uniek’ met een naam. Dit om verwarring te voorkomen;
  • De webmasters behouden het recht om berichten van de server te verwijderen;
  • In ander gevallen beslist de webmaster van Ajax.Algemeen